Polski English Lietuvių
 
 

Kamieniarstwo Naglik - materiały - kliknij
Kamieniarstwo Naglik - architektura ogrodowa - kliknij Kamieniarstwo Naglik - kamień w budownictwie - kliknij
 
 
Wyprzedaż nagrobków
O firmie
GRANIT-Budowlanka
Granit nagrobki
Nagrobki pojedyncze
Nagrobki podwójne
Nagrobki potrójne
Nagrobki z rzeźbą
Kamień w budownictwie
Grawerowanie w kamieniu
REALIZACJE 2021
Realizacje 2020
Realizacje 2019
Realizacje 2018
Realizacje 2015
Realizacje 2016
Aktualna wystawa
Logowanie
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call me!

 

     


Nasza firma uzyskała dofinansowanie projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego pod nazwą:


"Wprowadzenie innowacyjnej technologii obróbki kamienia poprzez zakup najnowocześniejszej
wielogłowicowej boczkarki taśmowej w Firmie Kamieniarskiej NAGLIK”

Celem realizowanego projektu jest znaczące udoskonalenie trzech produktów oferowanych obecnie w firmie – wprowadzenie nietypowych profili, podniesienie jakości wykonania i zwiększenie wydajności produkcji produktów dla branży budowlanej - parapetów, blatów kuchennych i łazienkowych


Zapytanie ofertowe 


I. ZAMAWIAJACY
Firma Kamieniarska „NAGLIK”
Naglik Tomasz Jan
Bargłów Dworny 106, 16-320 Bargłów Kościelny
NIP: 844-154-88-08, REGON: 790343797

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wielogłowicowej boczkarki taśmowej do siedziby firmy w Bargłowie Dwornym 106, 16-320 Bargłów Kościelny. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 1.4: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Pod działanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Specyfikacja i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które musi spełniać oferowana wielogłowicowa boczkarka taśmowa, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego:

Dane techniczne:

 

jm

 

Głowice polerujące

8

Głowice fazki

4

Średnica frezu kalibrującego

mm

260

Średnica frezu generującego

mm

130

Średnica frezów polerskich

mm

130 ÷ 150

Średnica tarczy ociekacza/kapinosu

mm

260

Prędkość posuwu taśmy

m/1'

0 ÷ 3

Szerokość taśmy

mm

600

Obrabiana grubość

mm

20 ÷ 100

Minimalna obrabiana szerokość

mm

200

Wysokość poziomu załadunku

mm

950

Moc całkowita

kw

50


Oferowana wielogłowicowa boczkarka powinna służyć zarówno do obróbki boków elementów granitowych jak i marmurowych. Powinna pozwolić ona na:
- polerowanie prostych bloków
- polerowanie boków toroidalnych
- wykonanie fazek
- wycinanie rowka ociekacza
- wycinanie rowka w stopniach
- kalibrowanie płyt
- cięcie pod kątem
- groszkowanie

Dodatkowo oferowana wielogłowicowa boczkarka taśmowa musi być modelem urządzeń dostępnym na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata, co Oferujący również potwierdzi w swojej ofercie

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji dostawy – od 01.03.2012 do 30.06.2012 r.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien podać całościowa kwotę netto za przedmiot zamówienia.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.


IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres suwalki@kamieniarstwo-naglik.pl , faksu na nr: + 48 87 641 33 00, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres: Bargłów Dworny 106, 16-320 Bargłów Kościelny do dnia 2012-01-30.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2012-02-01, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 11:00 w siedzibie firmy Firma Kamieniarska „NAGLIK”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Jan Naglik pod numerem telefonu + 48 87 6424114 oraz adresem email: biuro@naglik.co lub Iza Olszewska pod numerem telefonu
+ 48 87 6424114 oraz adresem email: suwalki@kamieniarstwo-naglik.pl


   

 

TABLICE NAPISOWE | GRAWEROWANIE

MATERIAŁY | NAGROBKI | RZEŹBY OGRODOWE | KAMIEŃ W BUDOWNICTWIE | GALANTERIA KAMIENNA | AKTUALNA WYSTAWA | KONTAKT

     

 

 
   

CENTRALA BARGŁÓW:
Bargłów Dworny 106
16-320 Bargłów Kościelny
tel. ( 87) 642 41 14
kom. 695 588 117
048 601-892-558
biuro@naglik.co 
   

 

 
www strony, domeny, hosting